Serdar Acar

Serdar Acar, 1992 yılında İstanbul’da doğdu. 2012-2016 yılları arasında eğitim gördüğü Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden bölüm üçüncülüğüyle ve mezuniyet projesi birinciliğiyle mezun oldu. 2017 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programına kabul edildi ve halen aynı bölümde eğitimini sürdürmektedir.

Serdar Acar ‘’Eşdeğer’’ isimli serisine dahil çalışmalarda ‘’ideal’’ olanın simgesi olarak kullandığı ‘’Servi’’ imgesini, ‘’zihnimde, karşılaşılan kişinin kendisi’’ şeklinde tanımlar. Aynı zamanda Servi, neredeyse tüm kültürlerde her mevsim yeşil kalabilmesiyle birlikte gücü ve hayatı temsil ederken, pek çok inançta tanrı karşısındaki kul ve ölümün bekçisidir. Bir yandan her mevsim yeşil kalmasıyla ölümsüzlüğü simgeleyen bu ağaç, diğer bir yandan ölümün simgesi olması itibariyle zıtlıkları bünyesinde taşır.

Form ve ton bakımından pek çok denemede bulunan sanatçı, genellikle Servilerin gövdelerini çalışmalara dahil etmemiş, bunun muhtemel sebepleri üzerine odaklandığında ise gövdesiz bir Servi’nin çok daha geniş bir anlam içeriğine sahip olduğuyla karşılaşmıştır. Bu form bir damla, fallik bir imge, güç ve psikolojik anlamda belki henüz tanımlayamadığı daha pek çok anlam içermekteydi. Yani Acar, imgeyi eksilterek, anlam ve içeriği arttırabildiğini farketmiş ve çalışmalarının çoğunda bu eğilimi göstermiştir.

Çalışmaların neredeyse tümünde var olan mekanlar ise, Freud’un Düş Yorumları adlı kitabında bahsettiği gibi beden ve evi, aslında ev olan bedeni ifade eder. Freud’un ruhsal yapıyı modellerken (Topografik Zihin Modeli teorisi) ’’bilinç, ön-bilinç ve bilinçdışı’’ saptamaları ve ‘’benlik, üst-benlik ve alt benlik’’ ayrımları yorumlandığında, anlam olarak mimarinin temel unsurları olan yatay ve dikeyin, iç ve dışın kullanıldığı görülmektedir. Sanatçı da, çalışmalarındaki mekanları oluştururken bu unsurları göz önünde bulundurmuştur. Aynı zamanda, çalışmalarında iç ve dış mekanın daima iç içe geçmesi, yine Freud’un ‘’Das Unheimliche’’ adlı makalesinde bahsettiği tekinsizlik durumu ile açıklanabilir.

İç mekan tanıdık ve tekin olan iken, dış mekan tekinsiz olanın kaygı vericiliğine doğru bir süreklilik içerisindedir. Tıpkı akmakta olan zamanın ve tekrarların sürekliliği gibi.

Sanatçının ARTLOG’daki söyleşisini bu linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz.

2019 Step İstanbul, Galeri Muaf ile
2019 Artankara, Deux Ex Machina Koleksiyon Sergisi – Ankara
2018 Genç Yeni Farklı 9, Zilberman Galeri – İstanbul
2018 Tekrar Tekrar, Mixer Galeri – İstanbul
2018 Rota Sanat Yarışması Sergisi, Plato Sanat – İstanbul
2018 Ben Hep Evdeyim, Galeri Muaf – İstanbul
2018 Deux Ex Machina, Cer Modern – Ankara
2018 Mekan Atölye Sergisi, Cer Modern – Ankara
2018 Contemporary İstanbul, Plato Sanat ile
2016 Artist Istanbul Sanat Fuarı, Umulmadık Topraklar Sergisi