Gözünü Açık Tutmak: Sanat Üzerine Denemeler

Julian Barnes, Gözünü Açık Tutmak: Sanat Üzerine Denemeler adlı kitabında resim sanatını ve ‘sanat’ kavramını sanat tarihinin önemli isimleri ve başyapıtları üzerinden ele alıyor. Yazarın yıllar içerisinde çeşitli vesilelerle kaleme aldığı denemelerini bir araya getiren kitap, bir romancının gözünden ilginç anlatılara yer veriyor. Barnes, seçtiği ressamların kendi vizyonunun gelişimine katkılarını ele alırken “modernizm” ve “gerçekçilik” kavramlarının gelişim sürecinde nasıl dönüştüğünü de irdeliyor. Zamanla ısındığı, zamanla ilgisini kaybettiği, büyük birer usta olarak görmekle birlikte ihmal ettiğini düşündüğü veya yeniden keşfettiği ressamları ayrıntılı olarak inceliyor. Barnes; Géricault, Delacroix, Courbet, Manet, Redon gibi 19. yüzyılın Fransız ressamları; Braque ve Magritte gibi modernizmin önemli isimleri; Lucian Freud ve Howard Hodgkin gibi çağdaş ressamların sanatsal yaklaşımlarını ve eserlerini değerlendiriyor.