Bir Uzam Olarak Doğa Betimlemeleri: Fatih Dülger

Fatih Dülger resimlerinde, insan tavrınının bir aynalaması olarak kullandığı doğayı içselleştirerek insanın izlerini ve doğaya karşı tutumunu yansıtıyor. Bu bağlamda bir metafor olarak kullanılan doğa, dışarısı değil içselleştirilmiş bir uzam olarak algılanıyor. Doğanın içinde bulunan sonsuz derinliğin yanında tahribatın izlerinin de görülebileceği resimler üretiyor. Uzun zamandır Art50.net’te birlikte çalıştığımız sanatçı ile sanatsal pratiğinde kullandığı temel […]

Görünenin Ötesi, Hakikat ve Öz’e Ulaşmak: Işıl Acar

Işıl Acar resimlerinde, duyularımızla algıladığımız her şeyin ötesinde bir hakikat ve öz arayışı içerisinde. Kullandığı malzemenin resimlerinde önemli bir rolü olan sanatçı, üretim sürecinde kendi duygu ve dürtülerini de göz önünde bulunduruyor. Işıl Acar ile başından sonuna, hakikat ve öze ulaşmak için katettiği tüm sanatsal süreci üzerine konuştuk.

Ayşe Gürkaş ile İmgeler ve Olasılıklar Üzerine

Ayşe Gürkaş resimlerinde, yaşadığı çevreyi farklı uzamlarda düşünerek yeni olası imgeler inşaa ediyor. Etrafımızda aynı anda meydana gelen bir çok olaya bireysel olarak baktığımızda biz sadece kendi gerçeğimizi yaşıyoruz. Ancak, var olan tüm gerçeklikler beraberinde bir çok olasılık da getiriyor. İşte bu süreci sanatsal pratiğine nasıl dönüştürdüğünü anlatan sanatçı ile üretim süreci ve hayalleri üzerine […]

Kimlik İnşa Süreçlerini İrdeleyen Bir Eğitimci ve Sanatçı: Canan Çakar

Toplumda, özellikle iş ve eğitim dünyasındaki erkek egemen yapıyı hicveden resimleriyle dikkat çeken sanatçı Canan Çakar, aynı zamanda eğitimin kimliklerin oluşmasındaki rolünü inceleyen bir araştırmacı ve akademisyen adayı. Çakar ile sanat serüvenini, eğitim-sanat ilişkisini ve kimlik kavramına dair her iki alanda gerçekleştirdiği çalışmaları konuştuk.

Toplumun Dışladığı Hüzünlü Bireylerin Ressamı Samet Öztürk

Samet Öztürk’ün sanatı, toplumun ötekileştirdiği bireylerin melankolik dünyasını yansıtıyor. Büyük bölümünü otobiyografik öğelerin oluşturduğu çalışmalarında sanatçı, bizi normal kabul edilenin görünmez olmaya zorladığı bireylerin dünyasına götürüyor. Geçtiğimiz günlerde Art50.net ailesine katılan Öztürk ile sanat serüveninin başlangıcından gelecekteki projelerine uzanan bir söyleşi gerçekleştirdik.

Varlığın Özünü Arayan Bir Sanatçı: Mehmet Can Gürsoy

Mehmet Can Gürsoy, varlık kavramına bir bütün olarak yaklaşan ve yaratıcılık serüvenini aynı zamanda kendini tanıma süreci olarak gören bir sanatçı. Art50.net ailesinin en taze üyelerinden Gürsoy’un sezgilerden rüyalara, bilinçaltından doğaya uzanan dünyasında keyifli bir yolculuğa çıktık.

İpek Yeğinsü ile Farklı Bir Kent Deneyimi

İpek Yeğinsü’nün fotoğraflarında gördüğümüz kent deneyimi, durağan imgelerden çok hareketli ve flu bir izlenime sahip görüntülerden oluşuyor. Bir çeşit soyut dışavurumculukla ürettiği fotoğraf çalışmaları ve hazırladığı içeriklerle uzunca bir süredir Art50.net ailesinde olan Yeğinsü ile Art50.net deneyimini, çok yönlü kariyerini ve üretim sürecini konuştuk.

İçsel İkilemlere Issızlıkta Yanıt Arayan Ressam: Güliz Baydemir

Renklerin sembolize ettiği bilinçaltı kavramlar, içinde yaşadığımız toplumsal gerçekliğin barındırdığı derin ikilemler ve kaynağını ilkel arzularımızdan alan zorlantılar Güliz Baydemir’in sanatının temelini oluşturuyor. Pentürü kendisi için en iyi ifade aracı olarak gören ve çalışmalarında akademik kimliğinin getirdiği teorisyen yönünü de derinden hissettiren Baydemir’in düşünce evreninde ayrıcalıklı bir gezintiye çıkmaya ne dersiniz?

Gerçek Bir Sanat Tutkunu: Coşkun Sami

Art50.net ailesinin yeni üyesi Coşkun Sami, kendini her anlamda geliştirmiş, sanat tarihine tutkuyla yaklaşan entelektüel bir sanatçı. Bulgaristan’da büyüdüğü yılların etkisini üzerinde taşıyan ve çalışmalarında Rus-Sovyet sanat ve sanatçı tarihinden sıklıkla esinlenen Sami ile sanatı üzerine derin bir sohbete daldık.