Portrelerin Ardındaki Giz: Esra Yıldırım

Esra Yıldırım’ın resimleri anlamsal ve duygusal açıdan oldukça yoğun. Resimlerinde, kendisi ile bağ kurarak gelecekteki portrelerine göndermeler yaparken kültürel değerler ve geleneklerden besleniyor. Tinselliğin de altyapısını oluşturduğu çalışmalarında duygu ve düşünceler arasında mekik dokuma hali mevcut. Esra Yıldırım ile sanat pratiği üzerine oldukça ayrıntılı ve içten bir söyleşi gerçekleştirdik.

Renkli Makineler: Osman Törer

Osman Törer resimlerinde farklı makine parçalarını bir araya getirerek yeni makineler icat ediyor. Canlı renkleriyle ilgi çeken ‘elma şekeri’ kıvamındaki makinelerin ne işe yaradığını tahmin edip, içerisinde ne olduğunu düşlemek ise tamamen izleyicinin hayal gücüne kalmış… Osman Törer ile makinelerin çıkış noktasından başlayarak, yaklaşık 5 yıldır resim öğretmeni olarak çalışmakta olduğu Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’nde […]

Her Yüzde Ayrı Bir Hikaye: Lütfiye Kösten

Lütfiye Kösten resimlerinde zaman, mekan, kimlik ve varlık kavramları üzerine odaklanıyor. Portrelerini üretirken kullandığı grafiksel tavır ile kendi kültüründen beslendiği sembolleri ve inançları da imgelerine aktarıyor. Her yüzde ayrı bir hikayeyi farklı bir ifade ve motifle betimleyen sanatçı, özellikle gözleri betimlerken kullandığı gerçekçi üslupla bakışlardan kaçınılmaz bir ortam oluştururken, izleyiciyi takip eden bu bakışlar, ifadenin […]

Zamansız ve Mekansız Resimler: Gözde Başkent

Gözde Başkent zamansız ve mekansız kompozisyonlarında yer alan figüratif öğelerle, görünmeyen ve zihnin algılamakta güçlük çektiği kavramlar üzerine çalışıyor. Resimlerinde insan olma durumunu doğayla olan ilişkisi üzerinden araştıran sanatçı, kullandığı farklı teknik ile yüzeysel çeşitlilikler yaratırken, renk paleti ile de dinginliğe ulaşıyor. Doğada topladığı taş, dal, kuş tüyü gibi parçaları da sanatsal üretim sürecinde birer […]

Kent, İnsan ve Doğa İlişkisi Karşısında Bir Mücadele: Nursun Hafızoğlu

Nursun Hafızoğlu, kent yaşamının çözümsüz, yığılmış ve kaos ortamından yola çıkarak betimlediği resimlerinde, doğal yaşama ait öğeler karşısında insanın açgözlülüğünü ve bencilliğini merkeze alarak, kent, insan ve doğa ilişkisine karşı bir mücadele gösteriyor. Resimlerinde kullandığı kolaj tekniğinin kattığı naif ve kırılgan tavır ile sanatçı doğanın tahribata açıklığının ve hassaslığının altını çiziyor. Nursun Hafızoğlu ile resimlerinde […]

Optik Kurgu İçinde, Doğa ve İnsan İlişkisi Üzerine: Elif Tutka

Elif Tutka resimlerinde insanın yarattığı mekanik düzen ile doğa arasındaki zıtlıkları optik kurgular içerisinde ele alıyor. Sanatçının yağlıboya ve akrilik kullanarak ürettiği resimlerinde kullandığı gerçekçi üslupla birlikte yer alan kurgusal, yapay öğeler, hem görsel hem de anlamsal olarak tezatlık yaratıyor. Sanatçı ile sanat üretim sürecinde kullandığı yöntemler ve pratiği üzerine konuştuk.

Bir Uzam Olarak Doğa Betimlemeleri: Fatih Dülger

Fatih Dülger resimlerinde, insan tavrınının bir aynalaması olarak kullandığı doğayı içselleştirerek insanın izlerini ve doğaya karşı tutumunu yansıtıyor. Bu bağlamda bir metafor olarak kullanılan doğa, dışarısı değil içselleştirilmiş bir uzam olarak algılanıyor. Doğanın içinde bulunan sonsuz derinliğin yanında tahribatın izlerinin de görülebileceği resimler üretiyor. Uzun zamandır Art50.net’te birlikte çalıştığımız sanatçı ile sanatsal pratiğinde kullandığı temel […]

Görünenin Ötesi, Hakikat ve Öz’e Ulaşmak: Işıl Acar

Işıl Acar resimlerinde, duyularımızla algıladığımız her şeyin ötesinde bir hakikat ve öz arayışı içerisinde. Kullandığı malzemenin resimlerinde önemli bir rolü olan sanatçı, üretim sürecinde kendi duygu ve dürtülerini de göz önünde bulunduruyor. Işıl Acar ile başından sonuna, hakikat ve öze ulaşmak için katettiği tüm sanatsal süreci üzerine konuştuk.

Ayşe Gürkaş ile İmgeler ve Olasılıklar Üzerine

Ayşe Gürkaş resimlerinde, yaşadığı çevreyi farklı uzamlarda düşünerek yeni olası imgeler inşaa ediyor. Etrafımızda aynı anda meydana gelen bir çok olaya bireysel olarak baktığımızda biz sadece kendi gerçeğimizi yaşıyoruz. Ancak, var olan tüm gerçeklikler beraberinde bir çok olasılık da getiriyor. İşte bu süreci sanatsal pratiğine nasıl dönüştürdüğünü anlatan sanatçı ile üretim süreci ve hayalleri üzerine […]

Kimlik İnşa Süreçlerini İrdeleyen Bir Eğitimci ve Sanatçı: Canan Çakar

Toplumda, özellikle iş ve eğitim dünyasındaki erkek egemen yapıyı hicveden resimleriyle dikkat çeken sanatçı Canan Çakar, aynı zamanda eğitimin kimliklerin oluşmasındaki rolünü inceleyen bir araştırmacı ve akademisyen adayı. Çakar ile sanat serüvenini, eğitim-sanat ilişkisini ve kimlik kavramına dair her iki alanda gerçekleştirdiği çalışmaları konuştuk.